Velikonoce-2019-FB.JPG

"Kříž není symbolem smutku, ale radosti. Je symbolem vítězství vkříšeného Krista nad smrtí."

Požehnané svátky velikonoční Vám přeje senátorka Šárka Jelínková.

pedsednictvo 2.jpg

11.4. 2019, ČTK. Nové vedení KDU-ČSL si dnes na svém prvním jednání rozdělilo kompetence. Předseda lidovců Marek Výborný bude mít na starosti školství, vědu a výzkum, dále zahraniční politiku a parlamentní legislativu. První místopředsedkyně strany, senátorka Šárka Jelínková se bude zabývat sociální a rodinnou politikou a zdravotnictvím.

Jedinému staronovému členovi předsednictva Janu Bartoškovi připadla oblast národního hospodářství, obrany, bezpečnosti a dopravy. Náměstek brněnské primátorky Petr Hladík se bude věnovat digitalizaci a životnímu prostředí, náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec problematice bytů či stavebního zákona a jablonecký náměstek Štěpán Matek komunální politice a odvětví sportu.
Nové předsednictvo si KDU-ČSL zvolila koncem března na sjezdu v Brně. Výborný tehdy ke změnám ve vedení uvedl, že nejde o revoluci a že lidovci navážou na práci bývalého předsedy Pavla Bělobrádka a bývalého prvního místopředsedy Mariana Jurečky. Vyzdvihl, že v novém předsednictvu jsou zástupci obou komor Parlamentu i komunální politici.
Jelínková po svém zvolení zmínila mezi programovými prioritami lidovců podporu rodin s dětmi, výchovu a vzdělávání, životní prostředí a řešení situace lidí, kteří jsou v exekuci. K poslednímu z témat dnes výbor strany přijal usnesení, kterým podpořil poslanecký návrh na zabránění exekucím vedeným proti dětem. Navrhovatelé chtějí, aby za peněžité dluhy dětí zodpovídali jejich rodiče.

rka Jelnkov.jpg

3.4. 2019, komentář. V těchto dnech je aktuálním tématem nedostatek financí pro poskytovatele sociálních služeb. Celková částka, která by byla potřebná pro dofinancování sociálních služeb, je vyčíslena na 3,1 miliard korun. S ohledem na navyšování zvláštních příplatků u zaměstnanců, navyšování základních platových tarifů, cen energií a dalších souvisejících nákladů, jsou požadavky poskytovatelů sociálních služeb více než oprávněné.

Na co však v této souvislosti nesmíme zapomínat je financování domácí zdravotní péče. Domácí zdravotní péče se vinou zdravotních pojišťoven nachází v bezvýchodné situaci. Její dlouhodobé podfinancování je již za hranou schopnosti a dobré vůle poskytovatelů ji vůbec provozovat. Jen pro představu - Charita ČR se stará o 37 400 klientů, kteří domácí péči využívají. Bez okamžité změny systému financování domácí péče dojde k jejímu kolapsu a desetitisíce lidí zůstanou bez dostupné zdravotní péče. Jak se o ně chce stát postarat?

Kapacity lůžek v nemocnicích nejsou dostatečné a navíc je zde péče několika násobně dražší. 1 den pacienta v nemocnici stojí pojišťovny 1 800,- Kč, jsou-li doma ve svém prostředí a stará se o ně domácí zdravotní péče, stojí péče pouhých 210,- Kč. Kde je tedy problém? Zdravotní pojišťovny nevnímají poskytovatele domácí péče jako partnery, se kterými by stálo za to vyjednávat. Pokud nedojde k navýšení úhrad za zdravotní výkony provedené mimo lůžková zdravotní zařízení, dojde ke zbytečně dražšímu poskytování zdravotních služeb. Navíc nebudou moci pacienti zůstávat ve svém domácím prostředí. KDU-ČSL podporuje všechny poskytovatele domácí zdravotní péče a bude usilovat o nápravu a změnu systému jejího financování.    

Šárka Jelínková, první místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorka 

pedsednictvo.jpg

30.3. 2019. Na první tiskové konferenci nového předsednictva představil svou vizi ohledně směřování politiky strany nový předseda lidovců Marek Výborný. Hlavní programové priority uvedla první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková.

„KDU-ČSL potřebuje nové vedení, novou sílu, která tady před vámi stojí a je toho důkazem. Děkuji delegátům, že měli odvahu zvolit tento tým, který potáhne stranu směrem k úspěchu,“ řekl na úvod Výborný. Podle Výborného se nejedná o žádnou revoluci, chce navázat na práci Pavla Bělobrádka a Mariana Jurečky. „KDU-ČSL je silná především na komunální úrovni. Oceňuji, že se nám do užšího vedení strany podařilo dostat právě osobnosti, které uspěly v komunální politice,“ dodal Výborný. 

Výborný si stojí za tím, že strana je silná a sebevědomá, táhne za jeden provaz a je nabídkou pro rozumného rodiče. Otázka integrace a spojování není aktuální. Nicméně nevyloučil možnou spolupráci v krajských volbách, konkrétně s TOP 09 a ODS. „Spojovat se nemá smysl proti někomu, ale pro něco. My jednoznačně říkáme, že jsme tou jednotící silou,“ uvedl předseda lidovců. První velkou výzvou budou volby do Evropského parlamentu, kde doufá v zisk čtyř mandátů. „Nepleťte si pojem konzervativní s pravěkem. Konzervativní politika je politikou moderní Evropy,“ odpověděl sebevědomě Výborný na otázku, jestli je strana schopná ve volbách do Poslanecké sněmovny oslovit nové voliče.  

Podle první místopředsedkyně Šárky Jelínkové se chce strana zaměřit na otázky v oblasti rodiny, podpory dětí, výchovy a vzdělávání. Za důležité považuje pomoc lidem v exekuci a ochranu životního prostředí. „Jsme strana nejen se stoletou historií, ale i se stoletou budoucností. A je pro nás důležité, jaké životní prostředí zanecháme našim dětem,“ zdůraznila Jelínková.

Sarka-Jelinkova.png

29.3. 2019. KDU-ČSL má svoji první dámu. Byla jsem zvolena první místopředsedkyní strany se ziskem 309 hlasů. Chci stát po boku Marka Výborného,“ řekla jsem na úvod a dodala, že nebude lehké navázat na bývalého předsedu. 

Bude nutné se poučit z minulých chyb, nesmíme zůstat pouze u sebereflexe, především je nutné se dívat do budoucnosti.  Chci se zaměřit zvláště na sociální politiku. Ve svém projevu jsem zdůraznila, že KDU-ČSL je tu pro lidi, kteří si uvědomují svoji zodpovědnost, přebírají ji za ostatní a nesnaží se žít jen pro sebe, ale i pro druhé. „Hlavním úkolem bude spolupracovat, nikoli rozdělovat.“ V projevu jsem také poděkovala všem svým podporovatelům, především své rodině. 

marek.JPG

29.3. 2019. Ve druhém kole volby předsedy zvítězil Marek Výborný se ziskem 256 hlasů. Na druhém místě se umístil Marian Jurečka, který získal 124 hlasů. 
Ve svém prvním projevu jako předseda strany přiznal, že cítí obrovskou odpovědnost za celý tým KDU-ČSL. Poděkoval za důvěru a za všechny odevzdané hlasy. „Děkuji Pavlu Bělobrádkovi, který je pro mě vzorem a na kterého chci ve své práci navázat.“

„My tu naši lidoveckou káru musíme táhnout společně, spoléhám na Vás.“ „Přál bych si, aby měla KDU-ČSL svou první dámu,“ vybídl Výborný delegáty, aby na post první místopředsedkyně strany volili senátorku Šárku Jelínkovou. Opět zopakoval, že je důležitá soudržnost a kontinuita. „Jestli dneska ráno platilo jeden za všechny a všichni za jednoho, tak to tak musí platit i večer,“ řekl po zvolení Výborný.

Výborný by jako předseda strany rád propojil politiku s regiony. 

trikandidati.jpg

13.3. 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. Poslední březnový víkend se uskuteční na brněnském výstavišti celostátní sjezd KDU-ČSL, na kterém delegáti zvolí nového předsedu strany z trojice kandidátů. O místo šéfa lidovců usilují předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek, první místopředseda Marian Jurečka a poslanec Marek Výborný. Kromě předsedy a místopředsedů se zvolí také zástupci do celostátního výboru strany.  

Sjezd odstartuje v pátek 29. března a vyvrcholí v neděli oslavami stého výročí založení strany. Podle končícího předsedy Pavla Bělobrádka potřebuje strana novou energii. „Myslím, že nový předseda by měl přinést něco, čemu se v byznysu říká rebranding či refreshing – dát novou tvář tradiční značce," řekl nejdéle sloužící polistopadový šéf KDU-ČSL. V únoru uspořádali lidovci dvě debaty, ve kterých kandidáti na post předsedy představili své koncepty a ideje o dalším směřování strany. Na druhé debatě, jež byla přístupná pro veřejnost i média, vystoupil také Pavel Bělobrádek: „Jsem přesvědčen, že pro nás jako pro stranu se stoletou tradicí je velmi důležité, abychom si teď do té nové stovky vybrali předsedu, který bude zosobňovat naše hodnoty, program a vizi. Jsem také přesvědčen, že se ukáže, že KDU-ČSL je nejen strana s historií, ale i s budoucností,“ uvedl.  

Kandidát Jan Bartošek chce pro stranu dlouhodobou strategii a jasně definovaná témata. Nutností je podle něj vybudovat silnou značku KDU-ČSL. Za důležité považuje také otázky týkající se podpory rodin či prezentace strany. „V případě, že budu předseda, tak zřídím odbornou expertní ekonomickou skupinu pod předsedou KDU-ČSL a posílím kompetenci lidové strany v oblasti ekonomiky a podpory malého a středního podnikání,“ řekl šéf lidoveckých poslanců v Divadle Minor.

Marian Jurečka nesouhlasí s tím, že by byla strana ve volbách neúspěšná. Dařilo se jí podle něj v komunálních, senátních i krajských volbách. „Chci, aby se slovo „lidová“ promítalo do každodenního života člověka,“ předestřel v debatě Jurečka. Okomentoval také, jaký směr by podle něj měla držet KDU-ČSL v otázce bezpečnosti a migrace. V této souvislosti zmínil heslo Naše země, naše pravidla.

Podle Marka Výborného má strana kvalitní program, ale neumí ho prodat tak, aby byla ve volbách úspěšná. „Musíme to dělat srozumitelně, být čitelní, jasní a konkrétní. Témata si každý musí promítnout do svého života, protože středem našeho zájmu vždycky byl, je a bude člověk,“ uvedl na debatě v divadle. Jedno z důležitých témat je pro Výborného vzdělávání a nejde jen o navýšení platů učitelům. Inspiraci hledá v Dánsku, kde je povolání učitele prestižní záležitostí. 

TKrestituce.jpg

27.2. 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. Zdanění restitucí je pro senátory KDU-ČSL a nezávislé naprosto neakceptovatelné. „Toto je velký zásah do právní jistoty. Jak pak máme věřit státu, který sám neplní dohody?“ ptá se předseda klubu Petr Šilar. Navíc považuje za naprosto nemístné, aby komunisté, kteří církvím majetek sebrali, teď podmiňovali podporu vládě podmínkou, že se zdaní restituce. „Měli by v sobě nalézt aspoň trochu studu,“ dodává s povzdechem Šilar. Klub KDU-ČSL je v Senátu vůdčí silou, která odmítá zdanění a již nyní pracuje na podání k Ústavnímu soudu. Senát zdanění zamítl, norma se tak vrací do Sněmovny.

Senát dále řešil problematiku nadcházejícího Brexitu. „Schválili jsme českou a podpořili unijní legislativu pro případ tzv. tvrdého brexitu. Opatření to jsou nicméně jen dočasná a dílčí. Prioritou proto zůstává, aby dlouhodobé a komplexní uspořádání našich vztahů bylo dohodnuto co nejdříve a ku prospěchu naší země, Evropské unie i Spojeného království,“ vysvětlil senátor Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU. Senát také schválil usnesení senátora Hampla, který poukázal na to, že prezident republiky již více než 1,5 roku nepředložil Senátu návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. „Vyzvali jsme prezidenta, aby dbal nejen svých pravomocí, ale i povinností, které mu ukládá právní řád České republiky. Povinnosti se mají plnit, prezidenta nevyjímaje,“ uvedl senátor Václav Hampl.

27973686_1799510503415821_2963374022206267078_n.jpg

20.2. 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. Za bezpráví a smutný příklad toho, jak stát uvádí své občany do právní nejistoty, považují senátoři za KDU-ČSL a nezávislí poslanecký návrh na zdanění církevních restitucí. Klub proto již podniká konkrétní právní kroky a pracuje na ústavní žalobě. Tu chce podat hned, jak zákon začne platit.

„Tímhle návrhem zákona se zavádí bezpříkladná právní nejistota. Jak mají lidé věřit státu, když se takto porušují podepsané smlouvy? Teď jde o zdanění restitucí, ale o koho půjde příště," ptá se Petr Šilar, předseda senátorského klubu. Senátoři proto v tuto chvíli pracují na žalobě. Dnes návrh zákona zamítl všemi hlasy i garanční Ústavně-právní výbor Senátu. Minulý týden se našla většina pro zamítnutí v Hospodářském výboru.
 
„Je třeba jasně zastavit tuto právní nejistotu na obou stranách, toto je právní hazard," dodává senátorka Anna Hubáčková, která je místopředsedkyní klubu a Ústavně-právního výboru. Navíc veškeré účetní a daňové operace již proběhly. „Finanční náhrada již byla ze zákona zaúčtována a přiznána v roce 2013. Daňové přiznání celkové částky proběhlo. V současné době už není co danit a tento návrh zákona tak kulhá na obě nohy. Danění by nebylo ničím jiným než novou konfiskací," vysvětluje senátorka Šárka Jelínková, první místopředsedkyně klubu. 

kandidti na pedsedu.jpg

7.2. 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. Žádná politická strana u nás dosud nezorganizovala veřejné debaty kandidátů na předsedu. S novinkou přichází až KDU-ČSL, která bude na březnovém sjezdu volit svého nového lídra. Před stranickým publikem v Brně se 18. února představí Jan Bartošek, Marian Jurečka a Marek Výborný, kteří kandidují na předsedu KDU-ČSL po odcházejícím Pavlu Bělobrádkovi. Obdobnou debatu ve stejném složení zažije týden poté - tedy 25. února - i Praha v divadle Minor. Stejní kandidáti se zde představí nejen svým stranickým kolegům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti včetně novinářů.

Audiovizuální show

Debaty se odehrají v moderním interaktivním pojetí, účastníci se mohou těšit na audiovizuální show, která bude přenášena na velkoformátovou obrazovku. Po krátkém úvodním videu jednotlivých kandidátů budou následovat dotazy moderátorky, publika a otázky, které budou přicházet přes sociální sítě, organizátoři navíc počítají i s předtočenými videodotazy.V Praze do debaty navíc vstoupí i novináři. Vybraná média budou tento projekt streamovat pro své diváky. S obdobnými debatami mají bohaté zkušenosti v Německu, Rakousku a využívají je v USA při prezidentské volbě.

Debaty pomůžou kandidátům i nerozhodnutým

A co na uspořádání debat říkají samotní kandidáti? Shodují se, že se jedná o zajímavý nápad, který váhajícím delegátům pomůže v jejich rozhodování a jim samotným umožní oslovit mnohem širší okruh lidí. Zároveň si uvědomují, že pro zhruba čtvrtinu až třetinu delegátů bude klíčový vlastní sjezd a nebude tedy výjimkou, že finální rozhodnutí padne až 29. března, tedy v den volby nového předsedy.​