tiskovka Sent 1908.jpg

15. srpna 2019, tisková zpráva KDU-ČSL.

Senát schválil změnu zákona o pozemních komunikacích, která počítá s tím, že řidiči od roku 2021 již nebudou nalepovat na čelní skla svých vozů dálniční známky. Nahradí je elektronické dálniční známky, které si budeme moci koupit prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Zpravodajem tohoto tisku byl senátor František Bradáč: „Je už na čase, aby stávající kupóny byly nahrazeny modernějším způsobem. Tento nový systém navíc umožní i to, že před koncem zpoplatnění časového období bude řidič upozorněn, aby si uhradil další poplatek,” popsal podstatu novely Bradáč.

Všichni senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí také podpořili rychlejší oddlužení dětských dlužníků. „Touto novelou insolvenčního zákona, jejímž spolupředkladatelem je i předseda strany Marek Výborný, umožňujeme rychlé oddlužení osob, jejichž dvě třetiny dluhů vznikly před nabytím 18. roku života. Je nutné, aby tito lidé nevstupovali do dospělého života s tímto břemenem a aby měli možnost se rychle oddlužit,” vysvětluje první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Senát dále přijal také dvě významné novely zákonů, které mají pomoci lidem s postižením. Tou první je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterou do Senátu přišel obhájit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Novela vznikala za spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením. Chceme rozšířit skupinu osob, které budou moci dostat kompenzační pomůcky jako nájezdové ližiny, roštové rampy nebo elektrické skútry. Konkrétně se jedná o skupinu osob s těžkým postižením srdce, o pacienty se závažným plicním onemocněním a osoby s těžkým postižením cév dolních končetin,” sdělil Bartošek.

Druhá novela se týká zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a zavádí novou profesi terapeuta nervových poruch. Předkladateli tohoto návrhu byli i senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí Miluše Horská a Lumír Kantor. „Nová profese má přesah i do školství a sociálních služeb. Potřebujeme ji, abychom lépe zvládali inkluzi a abychom zajistili lepší dostupnost a péči pro děti i dospělé s duševním onemocněním včetně autismu,” shrnuje smysl novely Miluše Horská. Tato senátní novela nyní putuje k projednání do Sněmovny. Senát také přijal z iniciativy senátora Pavla Fischera usnesení, ve kterém reaguje na kybernetické útoky z poslední doby. Senátorky a senátoři v něm kritizují vládu za to, že v plánovaném rozpočtu finančně podceňuje oblast obrany a vyzývají ji k tomu, aby finance na obranu navýšila.

30. července 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. 

Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci žádá další potřebnou miliardu od státu na dofinancování sociálních služeb - finance totiž poskytovatelům stále chybí. Krajům zatím dorazila jen jedna miliarda ze slíbených dvou. Zástupci komise se shodli na tom, že z evropských fondů, jejichž čerpání doporučuje ministerstvo práce a sociálních věcí, dostanou dál maximálně 50 milionů.

„Informace MPSV, že byl kolaps sociálních služeb odvrácen, jsou opravdu mylné a nezakládají se na pravdě. Podle informací z terénu, které máme například od ředitelů charit a diakonií, hrozí výpadek sociálních služeb dva až tři měsíce před koncem roku," komentuje výsledky jednání komise předseda KDU-ČSL Marek Výborný. 

Celý proces čerpání evropských financí je navíc podle členů komise zdlouhavý a složitý. Kraje ale pro poskytovatele potřebují peníze urychleně. V některých regionech už totiž musí kvůli nedostatku financí poskytovatelé omezovat své služby. „V tuto chvíli už některá zařízení snižují ohodnocení svým zaměstnancům, neproplácejí odměny a hrozí i propouštění," vysvětluje Výborný s tím, že KDU-ČSL dlouhodobě upozorňuje na podfinancování sociálních služeb. „MPSV a ČSSD by v první řadě měly přestat se šířením mylných informací, že sociální služby byly zachráněny," uzavřel. 

25. července 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. 

Senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí dávají dlouhodobě najevo nespokojenost s kroky prezidenta Miloše Zemana. Na 10. schůzi Senátu proto všichni podpořili text ústavní žaloby, podle něhož Zeman porušuje Ústavu ČR. „Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR,“ vysvětlil předseda senátorského klubu Petr Šilar.

Ve svém vystoupení zároveň připomněl, že jak senátorky a senátoři, tak i prezident slibují slavnostně, že budou dodržovat Ústavu. To však Zeman podle jeho slov porušuje. Podle místopředsedkyně senátorského klubu Šárky Jelínkové stojí za současnými problémy přímá volba prezidenta. „Přímá volba však nedává prezidentovi žádný mandát k tomu, aby si ohýbal Ústavu, jak se mu zlíbí,“ sdělila Jelínková.

Pro návrh žaloby hlasovalo celkem 48 ze 75 přítomných senátorek a senátorů. K Ústavnímu soudu ovšem návrh, který v Senátu našel podporu napříč kluby, doputuje pouze v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců. Ta má na projednání tři měsíce.

Na plénu prezentovala senátorka Šárka Jelínková svůj pozměňovací návrh k zákonu o důchodovém pojištění. Senátorky a senátoři souhlasí s plánovaným navýšením, s nímž přišla vláda, ale nad to chtějí ještě prosadit maminkám za každé vychované dítě 500 Kč. „Chceme tím odstranit tu největší nespravedlnost, která je v současných výpočtech důchodů, a to že matky jsou trestány za to, že vychovávaly děti, věnovaly se jim a teď za to mají menší důchody,“ vysvětlila Jelínková. Návrh však nakonec nebyl přijat. Senátorky a senátoři ovšem chtějí podnikat další kroky vedoucí k odstranění této nespravedlivosti.

Senát dále zamítl vládní novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), která především rozšiřuje evidenci na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Předlohu tak nyní obdrží Sněmovna, která o ní opět rozhodne. Do Sněmovny byla také vrácena novela zákona o léčivech, která měla umožňovat lékařům a lékárníkům nahlédnout do lékařských záznamů pacientů. Konečné slovo budou mít  také v tomto případě poslanci.

tiskovka senat 1907 2.jpg

24. července 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. Senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí nepodpoří zákon o léčivech a většina z nich je také proti novele o rozšíření EET.  Předseda Senátorského klubu Petr Šilar vyjádřil na tiskové konferenci také radost z toho, že se bude dnes od 17. hodin projednávat na neveřejném zasedání ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana.

„Jsem rád, že se nám podařilo zařadit na dnešní program jednání ústavní žalobu na pana prezidenta. Všech třináct přítomných senátorů z našeho klubu podepsalo tuto žalobu,“ řekl Šilar. Většina senátorů z klubu KDU-ČSL a nezávislí nepodpoří novelu o rozšíření EET. KDU-ČSL je proti rozšiřování EET bez předchozí podrobné analýzy dopadů první a druhé vlny. 

V případě zákona o léčivech budou lidovečtí senátoři hlasovat proti schválení. „Chceme vrátit zpět do Sněmovny zákon o léčivech. Objevil se v něm na poslední chvíli ve 3. čtení přílepek od poslance Daniela Pawlase (KSČM) týkající se skladu léků, který do toho zákona nepatřil. U přílepku se jedná se o problematiku reexportu léků, výpadků v lékárnách nebo rozprodávání léků, které pak chybí v našich lékárnách, a to nemůže být řešeno tímto přílepkem na poslední chvíli “ zmínil senátor Lumír Kantor. 

Lidovečtí senátoři zítra podpoří navýšení starobních důchodů o 900 korun. „S tím jak rostou mzdy a náklady, tak je určitě nutné přidat seniorům peníze. Co nám na této novele však vadí je, že stále neodstraňuje největší nespravedlnost, a tím jsou nižší důchody žen. Část svého života se věnovaly výchově dětí a teď za to mají nižší důchody. Proto zítra podáme pozměňovací návrh, který prosazuje navýšení 500 korun pro maminky za každé vychované dítě,“ řekla 1. místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorka Šárka Jelínková. 

Senát se tradičně také vyjadřuje k Evropské radě, ve které se rozhodovalo na přelomu června a července o obsazení hlavních pozic v klíčových evropských institucích. „Padla pozitivní očekávání od nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Layenové,“ uvedl předseda Výboru pro evropské záležitosti Václav Hampl. Podle lidoveckého senátora pak český premiér přispěl k zablokování jinak poměrně jednotné snahy o uhlíkovou neutralitu EU do roku 2050. „Podal jsem návrh usnesení, že bychom měli snahu se k této výzvě o uhlíkové neutralitě EU do roku 2050 připojit. Senát však tento můj návrh nepřijal,“ dodal na závěr Hampl. 

Untitled Catalog0091_fz.jpg

3. července 2019, komentář. Zdravotní péče se vinou zdravotních pojišťoven nachází v bezvýchodné situaci. Její dlouhodobé podfinancování je již za hranou schopnosti a dobré vůle poskytovatelů ji vůbec provozovat. Jen pro představu, např. Charita ČR se stará o 37 400 klientů, kteří domácí péči využívají. Bez okamžité změny systému financování domácí péče dojde k jejímu kolapsu a desetitisíce lidí zůstanou bez dostupné zdravotní péče. 

Jak se o ně chce stát postarat? Kapacity lůžek v nemocnicích nejsou dostatečné a navíc je zde péče několika násobně dražší. Jeden den pacienta v nemocnici stojí pojišťovny 1 800 korun, jsou-li doma ve svém prostředí a stará se o ně domácí zdravotní péče, stojí péče pouhých 210 korun. Kde je tedy problém? Zdravotní pojišťovny nevnímají poskytovatele domácí péče jako partnery, se kterými by stálo za to vyjednávat. Pokud nedojde k navýšení úhrad za zdravotní výkony provedené mimo lůžková zdravotní zařízení, dojde ke zbytečně dražšímu poskytování zdravotních služeb. Navíc nebudou moci pacienti zůstávat ve svém domácím prostředí. 

KDU-ČSL podporuje všechny poskytovatele domácí zdravotní péče a bude usilovat o nápravu a změnu systému jejího financování. Vyzýváme proto ministra zdravotnictví, aby zvýšil úhradovou vyhlášku pro domácí zdravotní péči o 40 procent. Úhrada by měla pokrývat nezbytné náklady domácí zdravotní péče tak, aby nebyla ohrožena její existence. 

Šárka Jelínková, první místopředsedkyně strany a senátorka 

20190624_085245.jpg

V úterý 25. června 2019 se v Senátu od 10:00 koná kulatý stůl k problematice financování domácí zdravotní péče, kterému jsem poskytla svoji záštitu.

20190612_104846.jpg

12. 6. 2019, tisková zpráva KDU-ČSL. První místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková se na tiskové konferenci vyjádřila k pátečnímu prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k dofinancování sociálních služeb. Podle Jelínkové ale obě dámy situaci nevyřešily. „Našla se pouze miliarda, která je s otazníkem,“ upřesnila senátorka. 

Obě ministryně v pátek představily plán, jak zachránit kritickou situaci ohledně financování sociálních služeb. Podle Jelínkové má ale jejich plán trhliny. „Našla se pouze miliarda. Další miliarda a půl, která půjde z individuálních projektů, je naplánována na tři roky. Takže na letošní rok je to pouze půl miliardy. A jak víme z krajů, bude velmi složité tyto peníze čerpat,“ dodala senátorka.

V úterý se sešla Asociace krajů, která také není spokojena s prohlášením ministryň. „Předsedkyně Asociace krajů Jana Mráčková Vildumetzová (ANO) bohužel hájí zájmy svého hnutí, nikoliv Asociace krajů,“ zkritizovala šéfku Asociace Jelínková, podle které je celková situace selháním ČSSD.

Stát se chová k poskytovatelům služeb stále velmi nezodpovědně. „Budeme i nadále tlačit na to, aby se peníze našly a vláda tuto kritickou situaci vyřešila. Nemůžeme dopustit, aby sociální služby v září postihl kolaps,“ zmínila na závěr první dáma lidovců. 

sp.jpg

4. 6. 2019, Info.cz   První místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková  v rozhovoru pro Info.cz odmítla spekulace, které kolují o vytvoření možné předvolební aliance lidovců s ODS. Podle senátorky žádná dohoda nepadla, i když je spolupráce mezi oběma stranami čím dál lepší. 

Pokud mluvíte o konzervativních hodnotách, znamená to, že se lidovci pod novým vedením posouvají více doprava? 

Pořád jsme středo-pravicová strana. I náš předseda – Marek Výborný – o tomto takto od svého zvolení, hovoří. 

S tím souvisí další věc, o které se už od sjezdu hovoří. Je pravda, že vyjednáváte o nějakém modelu kooperace s ODS? 

Samozřejmě o těchto spekulacích vím, ale na stole nyní nic podobného není. S kolegy z ODS už jsme se z legrace bavili tím, že za nás novináři dělají zásnuby. Pravda ale je, že jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně je naše spolupráce čím dál lepší. Volby jsou ještě pořád ale daleko, podobné úvahy tedy vnímám jako předčasné

Umíte si představit, že by KDU-ČSL vstoupila znovu do koalice s Andrejem Babišem? 

Velmi těžko. Stále si stojíme za tím, že nebudeme ve vládě, jejíž součástí bude trestně stíhaný člověk. Navíc způsob a metody v politice, jaké Babiš ztělesňuje, nám jsou na hony vzdálené.

Celý rozhovor naleznete na: https://www.info.cz/cesko/dohoda-s-ods-na-stole-neni-jsou-to-spekulace-tvrdi-mistopredsedkyne-lidovcu-41836.html 

Pou letk 2019.jpg

V sobotu 18. května se uskuteční třetí ročník Sarkandrovské poutě na Svatý Hostýn, které jsem poskytla svoji záštitu. Poutě se opětně zúčastním společně s dalšími poutníky z Bystřice pod Hostýnem.

plakat.jpg

Společně se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem jsme v Senátu připravili výstavu žákovských prací "Tomáš Baťa pohledem studentů". Výstava bude zahájena ve čtvrtek 2. května ve 14 hodin a potrvá do 23. června.