stl kulat.JPG

My vás v tom nenecháme, vzkazuje senátorka Jelínková pečujícím

28.11. 2018, tisková zpráva. Bez domácí rodinné péče se celý systém sociální péče v České republice neobejde. Lidé, kteří se rozhodnou pečovat o své rodinné příslušníky nebo blízké v doma, nedostávají dostatečnou podporu ze strany státu či úřadů, jejichž roli v podstatě zastupují. „O prospěšnosti domácí péče pro ošetřované už v dnešní době nemůže být pochyb, proto musíme potřebným a pečujícím zlepšit jejich podmínky a co nejvíce jim usnadnit jejich životní situaci,“ uvedla senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL), která se dlouhodobě na toto téma zaměřuje.

V Senátu se ve středu 21. listopadu 2018 právě z iniciativy senátorky Šárky Jelínkové konal kulatý stůl, který se neformální domáčí péči věnoval. Své problémy a podněty k současnému nedostačujícímu stavu přijeli sdělit pozvaní hosté z celé republiky. Jednohlasně se všichni účastníci shodli, že je potřeba změnit myšlení státu, který stále upřednostňuje ústavní péči před tou domácí. Jak shodně uvedli paní Štachová ze Zlína, která pečuje 20 let o svého manžela a zároveň vychovává dceru, a pan Forýtek z Kroměříže, který se se svojí ženou stará přes 10 let o hendikepovanou dceru, tak nejvíce by jim pomohla dostupnější odlehčovací služba. „Na potřeby a osobní život pečujících se ve velké míře zapomíná. Pečující se do maximální míry – ať už z tlaku okolí, anebo z osobního přesvědčení – ponoří do péče o své blízké a ztrácí kontakty se svými přáteli. Narůstající stres a vyčerpání se poté promítá do celkové péče a může uškodit i potřebným,“ uvedla předsedkyně Unie pečujících Zdeňka Michálková. 

Všechny podněty z této akce budou projednány senátorkou Šárkou Jelínkovou s cílem zajištění kvalitní domácí péče v následujících letech. Jedná se o pokračování práce senátorky Jelínkové, která již v červnu navrhla zvýšení příspěvku osobám v domácí péči o 6 000 korun měsíčně. Že toto témata vnímají jako velmi závažné i zástupci dalších politických stran a organizací, dokazuje i účast náměstkyně MPSV ČR pro věci sociální a správní Jany Hanzlíkové, poslankyně Lenky Dražilové (ANO), radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaely Blahové (KDU-ČSL) a místopředsedkyně Senátu Miluše Horské (KDU-ČSL a nezávislí). Kulatý stůl se konal za podpory Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.