Přímý pohled Šárky Jelínkové

Senát na konci července schválil energetický úsporný tarif, který domácnostem pomůže s vysokými platbami za elektřinu, plyn a teplo. Je to významný krok.

Vše bude administrativně jednoduché. Nikdo nebude muset o nic žádat nebo někam chodit. Stát slevu prostřednictvím OTE a obchodníků převede na odběratele automaticky a ti ji uvidí na svém vyúčtování za energie.

Na příspěvek plynoucí z úsporného tarifu dosáhnou i domácnosti, které mají vytápění nebo společný ohřev vody zajištěn z domovních kotelen na plyn nebo elektřinu. Tento příspěvek bude určen pro subjekty, které mají uzavřeny smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, to znamená společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva. Tyto subjekty budou pro získání příspěvku z tarifu muset předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou jejich odběrná zařízení připojena, informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády.

Šárka Jelínková, senátorka za Kroměřížsko