Rozhovor - V roce 2022 vzrostou důchody nejvíce v historii

Paní senátorko, víme, že máte celý život velmi blízko k oblasti sociální péče. Co se vám v této oblasti podařilo v poslední době v Senátu prosadit?

Za prvé je to pomoc rodinám. Aktivně jsem prosazovala např. schválení zvýšení slevy na děti. Díky tomu má průměrná rodina, vychovávající děti, o několik tisíc korun ročně více ve svých peněženkách. Dále je to možnost výplaty jednorázového příspěvku u nedočerpané "tzv. rodičovské" při narození dalšího dítěte. Tímto jsme odstranili nespravedlnost, kdy mnoho matek pobírajících rodičovský příspěvek kvůli narození dalšího dítěte nedočerpalo celou určenou částku. Také jsem aktivně a úspěšně bojovala za zachování dětských skupin. 

Druhou oblastí byla pomoc zranitelným skupinám. Zde se mi podařilo prosadit rozšíření okruhu zvlášť zranitelných osob o osoby znásilněné či po domácím násilí, což s sebou nese vyšší ochranu při vyšetřování, nárok na bezplatného průvodce při trestním řízení nebo možnost si vybrat pohlaví vyšetřujícího policisty. Dalším úspěchem je umožnění parkování automobilů domácí zdravotní péče i na místech se zákazem stání. Také jsem pomáhala prosadit zvýšení příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni závislosti pro osoby pečující v domácím prostředí.

Mnozí občané mají obavy z vývoje důchodů, můžete prozradit, jaké změny nás tento rok čekají?

Již několik let se pravidelná valorizace důchodů řídí zákonem, který stanovuje růst důchodů, který je minimálně ve výši růstu cen (inflace) + 1/2 růstu reálných mezd. V ČR momentálně nemůže nastat situace, kdy inflace bude vyšší než růst důchodů. Takže např. všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýšily v průměru
o 805 korun. O zvýšení důchodu není třeba žádat, Česká správa sociálního zabezpečen ho provede automaticky. Kvůli zdražování proběhne v červnu i mimořádná valorizace důchodů. Průměrný starobní důchod se od června 2022 mimořádně zvýší o 1017 korun. Bude to nejvyšší roční zvýšení důchodů v historii. Celkem si v roce 2022 důchodce polepší v průměru o 1800 korun. A od ledna 2023 bude mimo jiné platit díky našemu návrhu navýšení důchodů maminkám*, a to ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. Mluvíme zde samozřejmě
o maminkách, které mají po odpracovaných letech nárok na starobní důchod.

A na co by se z hlediska důchodů měla připravit generace dnešních třicátníků nebo čtyřicátníků?

Jedná se především o prosazení principu mezigenerační solidarity, zavedení minimálního důchodu, možnost asignace 1% bodu - tedy 1 % bodu na účet rodičů a společný vyměřovací základ manželů a partnerů. Setkala jsem se s názorem, že budeme trestat ty, kteří nemají děti. To není pravda. Jenom se snažíme lidem vysvětlit, že pokud má důchodový systém z dlouhodobého hlediska fungovat, potřebujeme umět ocenit roli rodičů, kteří nesou všechny ty náklady a obtíže spojené s rodičovstvím včetně finančních nároků. Pokud české rodiny nebudou mít děti, tak prostě žádný důchodový systém nelze udržet.