Legislativní návrhy pomůžou obětem násilí a sexuálního nátlaku

Již před rokem jsem se intenzivně začala věnovat trestní problematice. Není mi jedno a nemohu zavírat oči nad páchaným násilím na dětech, bezbranných a zranitelných, ženách a ani nad domácím násilím. Meziroční trend týrání a sexuálního násilí bohužel narůstá. Je třeba otevřít oči a konat! Uspořádala jsem proto kulaté stoly k problematice týrání dětí, webinář na téma „Když se stane domov i sociální sítě nebezpečím pro děti a bezbranné", proběhly rozvory s legislativci, diskuze s odborníky a zástupci doprovodných organizací a mnoho dalšího. Nasbírala jsem spoustu legislativních námětů a návrhů.

Nyní mohu konstatovat, že roční práce se vyplácí a blíží se do finále formou připravovaných legislativních změn. Například v senátu jsem společně s kolegyní Annou Hubáčkovou podala pozměňovací návrh k trestnímu zákoníku u zvlášť zranitelných obětí. Je v něm explicitně rozšířen a vyjmenován okruh zvláště zranitelných osob a je tam pojmenován trestní čin znásilnění, týrání svěřené osoby a trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Oběti mají například právo zastupování zmocněncem bezplatně nebo za sníženou cenu, právo na zabránění kontaktu s pachatelem, právo na volbu pohlaví vyslýchajícího či tlumočníka, zvlášť ohleduplný a citlivý přístup při výslechu atd. Tento náš návrh schválila v úterý dne 25. května také Poslanecká sněmovna.

Dále připravujeme s kolegyní Pavlou Golasowskou novelu trestního zákoníku, ve které se chceme zacílit na domácí násilí, stalking, znásilnění, dětskou pornografii na sítích a obchodování s dětmi. Novela by měla změnit trestní postihy za výše zmíněné násilí na dětech i dospělých, které jsou stále velmi nízké. Agresoři si musí být dobři vědomi dopadů za své spáchané činy. Samozřejmě zvýšené tresty nevyřeší vše, je nutné řešit také prevenci a především s agresory pracovat, aby se jejich činy neopakovaly. Nejdůležitější je prevence, osvěta a podpora rodinného života. Nesmírně důležitá je také lékařská terapie pro ty, kteří týrají své oběti. Bohužel v současnosti neexistuje žádný legislativní postup, který tuto terapii nařizuje. I to je mým cílem změnit. Je totiž nesmírně důležité, aby se zmírnily dopady na psychiku a zdraví oběti!

Dále chci v zákoně změnit definici domácího násilí. Je velmi špatně, že v zákoně není přesně domácí násilí definováno a dochází k zaměňování definice domácího násilí. V neposlední řadě nesmím opomenout znásilnění. Je třeba vytvořit redefinici legislativní definice znásilnění. Je nutné učinit změnu právní definice znásilnění v trestním zákoníku tak, aby byla hlavním aspektem skutkové podstaty tohoto trestného činu absence souhlasu při sexuální aktivitě. V současné definici chybí definice nekonsenzuálního – nesouhlasného a nedohodnutého pohlavního styku bez jasného důkazu užití násilí. Jako společnost musíme být více kompaktnější a jasně a přehledně čelit těmto formám násilí. Je mým cílem vytvořit takové prostředí, aby pachatelé neměli možnost násilí konat.