Chceme pomoci důchodcům v tíživé situaci, vdovám, vdovcům i lidem s invalidním důchodem

Podpořit osoby pobírající starobní, invalidní či pozůstalostní důchod v tíživé situaci? Správný krok. Spravedlivým řešením, které se opírá o princip sociální solidarity, je rozdělit finance systematicky a dávky odstupňovat. Zkrátka podpořit zejména ty, kteří jsou na tom po vypuknutí pandemie finančně nejhůř. Jak to chceme v KDU-ČSL udělat? 

1. Přidat jednorázově 5 000 korun důchodcům s podprůměrnou penzí 

Prioritně je potřeba pomoci těm, kteří jsou v tíživé situaci a mají problém zaplatit základní životní náklady. Takové opatření by se v Česku týkalo zhruba 2,4 milionů lidí a dokázalo by cíleně pomoci skupině příjemců důchodů, která následky pandemie „odnesla“ nejvíce. 

2. Podpořit jednorázově příjemce nadprůměrného důchodu 

Pokud lidé pobírají nadprůměrný důchod, tedy měsíčně více než 14 427 korun, měli by dostat jednorázový příspěvek v hodnotě 3 000 korun. Tím dojde k úspoře rozpočtových prostředků ve výši cca 3 miliard korun, které je možné využít k financování opatření lépe zacílených na potřebné skupiny obyvatel namísto plošného rozdělení.

3. Podporu cíleně směřovat vdovám a vdovcům 

Cílená podpora, pro kterou vznikne prostor solidárním rozdělením příspěvku důchodcům s podprůměrnou a nadprůměrnou penzí, by měla směřovat vdovám a vdovcům pobírajícím pozůstalostní důchod. Právě těm navrhujeme přidat dva tisíce korun navíc. Pokud jsou tedy zároveň pobírateli starobního či invalidního důchodu, dosáhli by celkem na 7 000 korun (ti s podprůměrným důchodem) nebo 5 000 korun (s nadprůměrným důchodem). Toto opatření by vyšlo na 1,2 miliardy korun.

4. Podpořit rodiče v důchodu za výchovu dětí 

Za KDU-ČSL navrhujeme podpořit rodiče v důchodu. Konkrétně chceme jednorázový příspěvek ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Náležet by mělo tomu, kdo o dítě pečoval. U nás v Česku to budou v drtivé většině maminky, které nejčastěji chodí na mateřskou a rodičovskou. Rodiče si takovou podporu rozhodně zaslouží.