Neomezujme volební právo!

Vláda chce omezit volební právo. Přesně tak, jedno ze základní občanských práv v naší zemi. Naprosto chápu, že situace kolem koronaviru je pro všechny složitá, ale lidem musíme umožnit zúčastnit se voleb. A to i těm, kteří jsou v karanténě nebo jsou pozitivní na koronavirus.

Proto jsem v Senátu předložila ve středu 22. července usnesení, které vyzývá vládu, aby našla co nejdříve nějaké rozumné řešení. A jsem velmi ráda, že můj návrh podpořili všichni přítomní senátoři. Skutečně nikdo nebyl proti. Naprosto totiž chápeme, že karanténa je nyní regionální záležitostí, a proto by mohlo dojít k ovlivnění voleb - krajských i senátních.

Musí se prostě udělat maximu pro to, aby se všichni mohli svobodně zúčastnit voleb. V posledních měsících máme několik příkladů ze zahraničí. Některé zahraniční volby ukázaly nepřipravenost na koronavirus, ale z některých voleb si můžeme vzít příklad.

Jak si to konkrétně představuji? Povinné roušky ve volebních místnostech, použivání dezinfekce, pravidelná dezinfekce volebních místností a hlavně prostoru, kde lidé označují volební lístky, případně měření teploty u vstupu. Nyní máme ještě dost času, abychom členy volebních komisí proškolili a na všechno je připravili. Pokud bude někdo v karanténě (a tam je také člověk z preventivních důvodů, tedy člověk, který nemusí mít vůbec koronavirus), musí dostat možnost zapojit se do voleb. Ke starším lidem také chodí členové volebních komisí s urnou. Proč by nemohli dva dobrovolníci navštívit lidi v karanténě, převzít od nich za bezpečných hygienických opatření volební lístky a zase odejít? Dá se to zvládnout. 

Závěrem si ještě můžete přečíst celé usnesení Senátu k zákonné možnosti omezení aktivního volebního práva.

Senát

I. si je vědom aktuální zákonné možnosti omezení aktivního volebního práva z důvodu ochrany zdraví. Současně je ale přesvědčen, že tato opatření zákonodárce formuloval pro zcela výjimečné situace konkrétních jedinců nikoli pro situaci, která by mohla omezit základní demokratické právo desítkám až tisícům voličů v rámci celé ČR, což platí pro současnou pandemickou situaci způsobenou onemocněním COVID-19;

II. je přesvědčen, že je nutné dbát na spravedlivý průběh senátních a krajských voleb a minimalizovat nebezpečí následného zpochybnění jejich výsledků. K tomu patří i minimalizování situací, kdy by došlo k omezení aktivního volebního práva;

III. nepovažuje případné odložení voleb za přijatelné;

IV. vyzývá vládu a ministerstvo vnitra, aby bezodkladně připravili řešení v souladu s platnou legislativou, které by umožnilo prostřednictvím speciálních postupů volební účast i osobám nacházejícím se v karanténě, a to za splnění maximálně možných hygienických opatření zamezujícím šíření nemoci COVID-19;

V. žádá vládu a ministerstvo vnitra, aby takové řešení bylo představeno nejpozději do 5. srpna 2020;

VI. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády a ministrovi vnitra.