Předání ocenění Senátu Serve et fidelis civitatis - Věrně sloužím obci

001
002
003
004
005
007
008
009
006